EN FULLSKALIG ANNONSPLATFORM FÖR BÅDE KLUBB, SPONSORER OCH ANNONSÖRER

En unik digital klubbplattform

Dagens klubbar letar ständigt nya intäktsmöjligheter men letar allt för ofta i gamla traditionella spår. Hela vårt samhälle blir för var dag mer och mer digitalt och detta bör dagens klubbar ta fasta på. Att erbjuda sponsorer en fast logotyp på hemsidan är bra men frågan är hur mycket affärer logotypen skapar. Genom att erbjuda sponsorer och nya annonsörer en digital plattform som fullt ut kopplar ihop klubbens sponsorer och annonsörer med supportrar, medlemmar, föräldrar och kommunens invånare tar klubben ett stort steg in i den digitala sponsorframtiden.

Bra för klubben

Med Timeforsale uppnår klubben en rad nya möjligheter. För det första nya stora intäktsmöjligheter genom att komplettera de traditionella sponsorintäkterna med helt nya annonsintäkter. Förutom annonsintäkter innebär Timeforsale att klubben får en väl trafikerad, snyggt designad och tekniskt avancerad plattform för att inte bara sälja annonser utan även biljetter, årskort, supporterprodukter med mera. Med Timeforsale revolutionerar klubben sin sponsring och tar nya steg mot framtidens sätt att skapa intäkter.

Bra för sponsorer & annonsörer

Allt fler sponsorer eller annonsörer ställer större och större krav på att kunna mäta sina investeringar och att få tillbaka sin investering i nya affärer. Via Timeforsale erbjuds sponsorer och annonsörer att presentera utvald produkt eller tjänst till klubbens olika intressegrupper som ex. supportrar och medlemmar. Dessa kommer via Timefordeals.se (e-mail) i direktkontakt (mail) med sponsorer och annonsörer. Klubben marknadsför Timeforsale via hemsidan, Facebook, sociala medier, LED-skärmar, matchprogram, utskick till medlemmar etc.

Bra för fans & kommuninvånare

Utan tvekan finns det allt som oftast en stark lojalitet kopplad till kommunens elitlag. Att då erbjuda sponsorer eller andra lokala företag en möjlighet att annonsera på klubbens digitala plattform ger dessa företag en unik möjlighet att associeras till klubben och samtidigt sälja sina produkter och tjänster till supportrar, medlemmar och övriga kommuninvånare. För dessa erbjuder 75 lokala företag, fördelade på 25 branscher dessa målgrupper olika former av bra erbjudanden, eller deals. Kort och gott, timeforsale. Bra för klubben. Bra för annonsörer. Bra för kommuninvånare.