Ett affärsnätverk värt guld

Nätverksportalen skapar möten & sköter administration

På nätverksportalen Timefornetwork byggs det löpande ut nya funktioner. Portalen som blir samlingsplatsen för klubbens nätverksarbete kommer designas i klubbens färger med klubblogo och  klubbtexter.

På portalen kan nätverksföretagen anmäla sig till kommande speed meeting, boka egna affärsmöten, med övriga nätverksföretag, ta del av övriga nätverksföretags erbjudanden till nätverket samt kalender för klubbens samtliga event. Klubben administrerar lätt sin del på portalen via ett eget admin-konto. På samma sätt administrerar respektive nätverksföretag sina egna erbjudanden.

Ett affärsnätverk som bör generera flera tusen affärsmöten ”face to face”

Speed meeting är basen i affärsdelen

Samtliga medlemmar får en inbjudan till nästa Speed Meeting. Beroende på lokal kan klubben ta emot olika antal deltagare men vid användandet av en handbollsplan gäller ca 60 företag som fullbokat.

De anmälda företagen får en lista på vilka de övriga anmälda företagen är. Bland dessa företag väljer de sedan ut vilka 12 företag de vill träffa och prioriterar dessa från 1-12.

Beroende på vilken nivå nätverksmedlemmen har i sitt medlemskap så styrs antalet affärsträffar. Basen är 36 affärsmöten men bir affärsnätverket tillräckligt stort kan klubbens största sponsorer garanteras ändå upp till 200 affärsmöten.

Så att ersätta, eller komplettera frukostmöten och nätverksluncher som ofta blir mingel där den mest offensive deltagaren får mest affärer med färdiga affärsmöten är lönsamt både för klubb och nätverksmedlem.

Genom ett samarbete med Timefor AB får klubbarna tillgång till portalen, olika manualer och dokument som presenterar hur speed meetings genomförs, säljargument med mera.

Extremt tidseffektivt och affärsgenererande

Bra för klubben

Att ha en sponsormodell som baseras på att sponsorerna ska få affärsmöten och affärer istället för ”bara” exponering innebär många fördelar. En är att klubben inte är lika känslig för hur de sportsliga resultaten ser ut från säsong till säsong då sponsorerna även ”mäter in” den konkreta affärsnyttan.

En sådan sponsormodell innebär även att klubben kan attrahera helt nya företag som egentligen inte är intresserade av sporten eller klubben. Däremot funderar de flesta företags VD, säljchef och marknadschef hur säljorganisationen skall kunna genomföra fler affärsmöten.

För klubbarna kan ett väl fungerandes affärsnätverk innebära flera nya sponsormiljoner. Det är bra för klubben och ett förtydligande på hur skapandet av kommersiella produkter driver sportsliga framgångar.

Gör klubben till ett viktigt nav i det lokala näringslivet

Bra för nätverksföretagen

Den modell Timefor utvecklat under många år ger nätverksföretagen stora fördelar jämfört med de flesta affärsnätverk vi själva tagit del av, inklusive affärsnätverken inom näringslivet. Det handlar om att tjäna pengar, spara pengar, spara tid samt samtidigt stötta det lokala elitlaget.

Nätverksföretagen tjänar pengar!

Nätverksföretagen vill göra fler affärer, det är därför man är med i ett affärsnätverk. Att få konkreta affärsmöten och därmed ökade chanser till nya kunder är vad de flesta tänker på när de funderar på nyttan av ett medlemskap.

Historiskt kan vi konstatera i utvärderingarna efter respektive speed meeting att 81 % i svarar att de gjort affärer denna dag eller räknar med att göra affär i närtid som ett resultat av sitt deltagande. Affärsmötena är inte vilka affärsmöten som helst utan möten som nätverksföretagen själva valt att träffa.

Nätverksföretagen sparar pengar!

De allra flesta nätverksföretagen få snabbt tillbaka sin investering bara genom att spara pengar. Detta görs genom att hitta bättre samarbetspartners/leverantörer inom nätverket. Genom att hitta bättre bilupplägg, bättre bankvillkor, en effektivare och billigare reklambyrå/IT-leverantör eller liknande, finns stora pengar att spara på utgiftssidan. Inom affärsnätverket kommer medlemmarna i de flesta affärsnätverk få tillgång till flera hundra kostnadseffektiva affärserbjudanden.

 

Nätverksföretagen sparar tid.

Företagare och olika chefer har ont om tid. Alltid. En av de vanligaste anledningarna till att inte vara med i ett affärsnätverk handlar om tid. Även om vi har svårt att första resonemanget så är det självklart så att om man inte känner affärsnyttan är det tidsslöseri.

Och just detta är en stor anledning till att vara med i denna nätverksmodell. Affärsnätverkarna behöver inte springa på möten ex. varje vecka, leverera leads till kollegor och så vidare. Somm medlem i vår modell får man ett mail om att delta eller inte på nästa speed meeting. Vid ja kommer ett nytt mail där man ska välja ut sina 12 affärsmöten. Därefter ett mail med inbokade möten och avslutningsvis 12 affärsmöten på fem timmar kommande speed meeting.

Nätverksföretagen stöttar regionens elitlag!

Oberoende om företaget har hjärta och intresse till klubben och elitlaget finns det en lojalitet till kommunens elitlag. Man förstår elitlagets betydelse för kommunen och regionen och självklart vill man att klubben ska nå framgång.

Kan man då investera pengar i affärsnätverket, få tillbaka investeringen och samtidigt hjälpa laget och klubben mot nya sportsliga framgångar blir beslutet lättare att ta.